Darbs ar simboliem un simbolu virknēm

Darbība

<1. simbolu virkne>+<2.simbolu virkne> - divu virkņu secīga saskaitīšana vienā veselā.

 

Funkcijas

Funkcija

Ko tā atrod ?

Argumenta tips

Rezultāta tips

Piemērs

Piemēra rezultāts

ORD(x)

Simbola x kārtas numurs (ASCII kods)

CHAR

INTEGER

ORD(`A`)

ORD(`0`)

65

48

CHR(x)

Simbols, kura kārtas numurs (ASCII kods) ir x

Veseli skait­ļi no 0 līdz 255

CHAR

CHR(65)

CHR(48)

A

0

PRED(x)

Simbols, kurš sarakstā ir pirms x

CHAR

CHAR

PRED(`B`)

A

SUCC(x)

Simbols, kurš sarakstā ir aiz x

CHAR

CHAR

SUCC(`B`)

C

LENGTH(x)

Simbolu virknes garums

STRING

INTEGER

LENGTH(`Kaķis un pele`

13

COPY(x,n,k)

Izkopē no simbolu virknes x tās fragmentu, sākot no n-tā simbola garumā k

x-STRING n,k-INTEGER

STRING

COPY(`logaritms`,2,3)

oga

POS(x,y)

Atrod simbolu virknē y pirmā elementa pozīcijas numuru, ar kuru sākot simbolu virkne x pilnībā ietilpst simbolu virknē y. Gadījumā, ja simbolu virkne x neietilpst simbolu virknē y, funkcija  dod rezultātu 0.

x,y-STRING

INTEGER

POS(`un`,`suns`)

POS(`ABD`,`ABCD`)

2

 

0

CONCAT(x1,x2,…)

Dara to pašu, ko x1+x2+…

STRING

STRING

CONCAT(`u`,`n`)

un

LOWERCASE(x) Pārveido tekstu x uz mazajiem burtiem STRING STRING LOWERCASE('AbC') abc
UPCASE(x) Pārveido tekstu x uz lielajiem  burtiem STRING STRING UPCASE('AbC') ABC

 

Vienu simbolu no simbolu virknes var izkopēt arī šādi:

<mainīgā nosaukums>[simbola numurs]

Piemērs

b:=a[4] mainīgajam b piešķir simbolu virknes a 4. simbolu.

 

Līdzīgi var nomainīt simbolu virknes vienu elementu:

<mainīgā nosaukums>[simbola numurs]:=<jaunais simbols>

Piemēram

a[4]:=`*` nomaina simbolu virknes a 4. simbolu pret zvaigznīti.

 

Procedūras

 

DELETE(x,n,k) – izmet no simbolu virknes x k simbolus, sākot ra n-to.

Piemērs

a:=`LOGARITMS`;

DELETE(a,3,5);           {Mainīgā a vērtība ir `LOMS`}

 

INSERT(x,y,n) – simbolu virknē y, sākot ar n-to pozīciju, iesprauž simbolu virkni x.

Piemērs

a:=`LOMS`;

INSERT(`GARIT`,a,3);           {Mainīgā a vērtība ir `LOGARITMS`}

STR(a,x) – skaitli a pārvērš par simbolu virkni x.

Piemēri

STR(5,x)          x=`5`

a:=2.5

STR(a:5:2,x)     x=`  2.50`

 

VAL(x,a,k) – simbolu virkni x pārvērš par skaitli a. k – kļūdu detektors – ja procedūra beigusies sekmīgi, tad k pieņem vērtību 0, bet pretējā gadījumā k norāda tās pozīcijas numuru, kurā atrasts pirmais skaitlim neraksturīgais simbols.

Piemēri

VAL(`12345`,a,k)        a=12345          k=0

x:=`2.5E4`

VAL(x,a,k)      ja a:INTEGER, tad a=2500      k=0